Träkonstruktion Botnia består av 12 personer som tillsammans har över 120 års erfarenhet av träprojektering. Vi projekterar avancerade konstruktioner i limträ och KL-trä och vill med vår kompetens bidra till ökat byggande i trä.

 

TRÄKONSTRUKTION – 3D-PROJEKTERING – ANBUDSSTÖD – UTREDNINGAR – DIMENSIONERINGSUTVECKLING – UTBILDNINGAR

Våra senaste projekt och nyheter

Träkonstruktion Botnia AB (HK)

Buregatan 16

937 31 Burträsk

Träkonstruktion Botnia AB

Renmarkstorget 10

903 26 Umeå