Balkonger Pelarsalen Växjö

4 april, 2017
Balkonger, Pelarsalen Växjö. Illustration: HSB

På uppdrag från Moelven i Töreboda AB projekterar vi fristående balkonger, i limträ och KL-trä, till 3 flerbostadshus i växjö. En av utmaningarna i ett sådant projekt är att beräkna totala sättningen av husen, för att få rätt höjd och lutning på balkongplattorna.