Driftområde Arlanda

7 mars, 2017
Driftområde Arlanda. Bild: JM Entreprenad

JM Entreprenad utför på Swedavias uppdrag en ny- och ombyggnation av Arlanda driftomdråde, där bland annat 13 nya byggnader med en total yta av 26 000 kvadratmeter skall uppföras. Träkonstruktion Botnia projekterar allt massivträ i projektet, på uppdrag från Woodcon.no.

KL-träleverantör: Stora Enso
Entreprenör: JM Entreprenad

Läs mer här.