Kilden Barnehage

31 augusti, 2017
Kilden Barnehage, Illustration: Erichsen-Horgen

Vi projekterar trästommen till en förskola i Oslo, Norge. Beställare är Splitkon.