Klätterhallen IKSU, Umeå

15 mars, 2017
Iksu Klätterhall. Illustration: Tirsén & Aili Arkitekter

På uppdrag av Woodcon.no projekterar vi trästommen för den nya klätterhallen på IKSU, Umeå. Projektet har en avancerad stomme, med många utmaningar, både för dimensionering, samt för modellering. Byggnaden är på 1900 kvm och har bland annat ett 18 meter högt lutande torn i KL-trä. Projektet innefattar 150 kbm limträ och 500 kbm KL-trä

Entreprenör: PEAB
Byggstart: April 2017