Norrstjärnan Örebro

20 februari, 2018
Illustration: Projektengagemang

Vi projekterar trästommen till Norrstjärnan Örebro, 3 höghus med 70 hyreslägenheter.

Projektet består av 3 huskroppar, som står på en betongvåning där en förskola med 10 avdelningar skall inrymmas.

Projekteringsstart: Februari 2018