Norsk Helsearkiv Tynset

6 september, 2017
NHA, Illustration: Lusparken Arkitekter

På uppdrag från Woodcon.no projekterar vi trästommen, KL-trä och limträ till det norska helsoarkivet i Tynset.