Ullerål Skole

2 februari, 2019
Illustration: L2 Arkitekter

På uppdrag av Splitkon projekterar vi trästommen till gymnastiksal på Ullerål Skole.